Gäller från 2021-03-01

Med reservation för eventuella prisändringar och felskrivningar.

Alla utbildningar och körlektioner ska vara betalda INNAN du genomför dem, du kan betala på plats med med de flesta bankkort, swish eller kontant. Vid din första körlektion tillkommer en anmälningsavgift. Du ansvarar själv för att hålla reda på hur många lektioner du kört samt betalat för.

Paket gäller endast vid förskottsbetalning för att erhålla den aktuella rabatten.
Erlagda avgifter gäller i 1 år från försäljningsdatum därefter kan dessa köras upp till det pris som då gäller. Efter 3 år från inköpsdagen är erlagda avgifter förbrukade och kunds konto nollas. Vid återbetalning av innestående elevsaldo tar vi 10% i avgift och vid återbetalning av inbetalade paket så korrigeras rabatten att avse körlektion för körlektion, rabatten på det som är outnyttjat ingår ej i summan på återbetalningen. Samtliga priser är inkl. moms angivna i kronor.

Bankgiro: 278-2506 som referens ange namn och personnummer                                            Swish: 123 624 37 29 som referens ange namn och personnummer

Presentkort är giltiga i 1 år.                                                                                                                                      STR: s praxis för reklamation gäller.

Vi hyr ej ut motorcykel till privatbokade körprov
Inskrivningsavgift         60 kr
Munstycke alkoblås (första är gratis) om du glömmer ta med den till körlektion så kostar en ny          15 kr
Körlektion (á 80 min)   1 450 kr
Utebliven lektion / Sent återbud Fullt pris
Risk 1 MC (3,5 tim inkl. rast) (inkl material/frukt)      990 kr
Risk 2 MC inkl. bussresa till Hässlö Västerås (6,5 tim inkl. resa och rast)   3 300 kr
Körprov MC inkl. uppvärming i 40 min (lån av MC & lärare) (endast om trafikskolan bokar provet) , Trafikverkets avgifter tillkommer 1 800 kr
Datatester (personliga gäller till den dag du klarat behörigheten)       700 kr
Trafikens grunder eller Körkortsboken       400 kr
MC-boken       350 kr
Ljudstöd ILT Gratis

Vägmärken & vägmarkeringar

        60 kr

Vägmärkeskollen Webb app på www.vagmarken.nu

     Gratis
Hjälmhuva, första är gratis, om du glömmer ta med den till körlektion så kostar en ny         70 kr
Reflexväst “ÖVNINGSKÖR”      169 kr
 

Gäller från 2021-03-01

Med reservation för eventuella prisändringar och felskrivningar.

Alla utbildningar och körlektioner ska vara betalda INNAN du genomför dem, du kan betala på plats med med de flesta bankkort, swish eller kontant. Vid din första körlektion tillkommer en anmälningsavgift. Du ansvarar själv för att hålla reda på hur många lektioner du kört samt betalat för.

Paket gäller endast vid förskottsbetalning för att erhålla den aktuella rabatten.
Erlagda avgifter gäller i 1 år från försäljningsdatum därefter kan dessa köras upp till det pris som då gäller. Efter 3 år från inköpsdagen är erlagda avgifter förbrukade och kunds konto nollas. Vid återbetalning av innestående elevsaldo tar vi 10% i avgift och vid återbetalning av inbetalade paket så korrigeras rabatten att avse körlektion för körlektion, rabatten på det som är outnyttjat ingår ej i summan på återbetalningen. Samtliga priser är inkl. moms angivna i kronor.

Bankgiro: 278-2506 som referens ange namn och personnummer                                            Swish: 123 624 37 29 som referens ange namn och personnummer

Presentkort är giltiga i 1 år.                                                                                                                                      STR: s praxis för reklamation gäller.

Paketpriser gäller endast vid förskottsbetalning.

Teoripaket (Mc-boken, Trafikens grunder,  Vägmärken & vägmarkeringar,  Datatester, personliga tills godkänd behörighet)                                                                                                                                                                                                               (Ord.pris     1 510 kr)

 

 1 350 kr

Risk 1 MC & Risk 2                                                                                       (Ord.pris     4 290 kr)  4 100 kr
  3 körlektioner (á 80 min)                                                                        (Ord.pris     4 350 kr)   4 250 kr
  5 Körlektioner (á 80 min)                                                                       (Ord. pris    7 250kr)   7 000 kr
10 Körlektioner (á 80 min)                                                                      (Ord. pris 14 500kr) 13 700 kr
15 Körlektioner (á 80 min)                                                                      (Ord. pris 21 750kr) 20 200 kr
20 Körlektioner (á 80 min)                                                                      (Ord. pris 29 000kr) 26 650 kr
  3 körlektioner (á 80 min) & Teoripaket                                          (Ord.pris     5 860 kr)   5 500kr
  5 körlektioner (á 80 min) & Teoripaket                                          (Ord.pris     8 760 kr)
  8 100 kr
10 körlektioner (á 80 min) & Teoripaket                                         (Ord.pris 16 010 kr) 14 750 kr
15 körlektioner (á 80 min) & Teoripaket                                         (Ord.pris 23 260 kr) 21 100 kr
20 körlektioner (á 80 min) & Teoripaket                                         (Ord.pris 30 510 kr) 27 600 kr
  3 körlektioner (á 80 min), Teoripaket & Risk 1                           (Ord.pris     6 850 kr)   6 450 kr
  5 körlektioner (á 80 min), Teoripaket & Risk 1                           (Ord.pris     9 750 kr)   9 000 kr
10 körlektioner (á 80 min), Teoripaket & Risk 1                          (Ord.pris 17 000 kr) 15 500 kr
15 körlektioner (á 80 min), Teoripaket & Risk 1                          (Ord.pris 24 250 kr) 21 950 kr
20 körlektioner (á 80 min), Teoripaket & Risk 1                          (Ord.pris 31 500 kr) 28 400 kr
  3 körlektioner (á 80 min), Teoripaket, Risk 1 & Risk 2           (Ord.pris   10 150 kr)   9 600 kr
  5 körlektioner (á 80 min), Teoripaket, Risk 1 & Risk 2            (Ord.pris 13 050 kr) 12 000 kr
10 körlektioner (á 80 min), Teoripaket, Risk 1 & Risk 2           (Ord.pris 20 300 kr) 18 450 kr
15 körlektioner (á 80 min), Teoripaket, Risk 1 & Risk 2           (Ord.pris 27 550 kr) 24 850 kr
20 körlektioner (á 80 min), Teoripaket, Risk 1 & Risk 2           (Ord.pris 34 800 kr) 31 200 kr

Valid from 2021-03-01

With reservation for price changes and misspellings. 

All educations and driving lessons must be paid BEFORE you attending them, you can pay on the spot with most bank cards, swish or cash. At your first driving lesson, a registration fee will be added.

You are responsible for keeping track of how many lessons you have taken and paid for. 

Fees apply 1 year from the date of purchase, after that we reserve the right to increase debitation to match current prices. After three years from the date of purchase, payments are considered invalid and your account at our agency will be reset to zero. When refunding positive account balances, a fee of 10% will be debited from the sum and when refunding package deals the discount is adjusted to apply the individual driving lessons. Unused discounts are not included in refunds.  All prices are incl. VAT stated in SEK.

Swish: 123 624 37 29 add your social security number and name as a message in your transactions.

Bankgiro: 278-2506 add your social security number and name as a message in your transactions.

Gift cards are valid for 1 year

STR: s praxis for reclaims apply.

We do not rent a motorcycle for privately booked driving tests
Enrollment new student               60 sek
Breathalyzer mouthpiece (the first is free) if you forget to bring it to a driving lesson, a new one costs         15 sek
Driving lesson  (á 80 min)   1 450 sek
Late cancellation / no show Debited full price
(Risk education part 1 B)   Are only available in Swedish with us   
Risk education part 2 B Hässlö including bus ticket & return ticket   3 300 sek

Practical examination (STA) only for booked traffic school exams (MC, 40 min warm up, teacher). The Swedish Transport Administration’s fees will be added

  1 800 sek
Digital tests (Personal, valid until passing your examinations)       700 sek
Driving Licence Book       550 sek
Driving Licence Book is available with reading support ILT       Gratis
MC traffic book is not available in English      
Swedish Road Signs         70 sek
Swedish Road Signs digital tests web app on www.vagmarken.nu            Free
Helmet hood, first free but if you forget it for driving lessons, a new one costs         70 sek
Reflective vest “ÖVNINGSKÖR”      169 sek
 

Valid from 2021-03-01

With reservation for price changes and misspellings. 

All educations and driving lessons must be paid BEFORE you attending them, you can pay on the spot with most bank cards, swish or cash. At your first driving lesson, a registration fee will be added.

You are responsible for keeping track of how many lessons you have taken and paid for. 

Fees apply 1 year from the date of purchase, after that we reserve the right to increase debitation to match current prices. After three years from the date of purchase, payments are considered invalid and your account at our agency will be reset to zero. When refunding positive account balances, a fee of 10% will be debited from the sum and when refunding package deals the discount is adjusted to apply the individual driving lessons. Unused discounts are not included in refunds.  All prices are incl. VAT stated in SEK.

Swish: 123 624 37 29 add your social security number and name as a message in your transactions.

Bankgiro: 278-2506 add your social security number and name as a message in your transactions.

Gift cards are valid for 1 year

STR: s praxis for reclaims apply.

Package deal discounts are only valid if prepaid

 

Theory package (Driving Licence Book, Swedish Road Signs and digital study questions)                                                                                                              (ord.price     1 320 sek)   1 200 sek
  3 Driving lesson (á 80 min)                                                                         (ord.price    4 350  sek)   4 250 sek
  5 Driving lesson (á 80 min)                                                                         (ord.price   7 250 sek)   7 000 sek
10 Driving lesson (á 80 min)                                                                        (ord.price 14 500 sek) 13 700 sek
15 Driving lesson (á 80 min)                                                                        (ord.price 21 750 sek) 20 200 sek
20 Driving lesson (á 80 min)                                                                        (ord.price 29 000 sek) 26 650 sek
  3 Driving lesson (á 80 min) & Theory package                                (ord.price    5 670 sek)   5 460 sek
  5 Driving lesson (á 80 min) & Theory package                                (ord.price    8 570 sek)
  8 160 sek
10 Driving lesson (á 80 min) & Theory package                               (ord.price 15 820 sek) 14 710 sek
15 Driving lesson (á 80 min) & Theory package                               (ord.price 23 070 sek) 21 060 sek
20 Driving lesson  (á 80 min) & Theory package                              (ord.price 30 320 sek) 27 560 sek
  3 Driving lesson (á 80 min), Theory package & Risk 2                (ord.price    8 970 sek)   8 710 sek
  5 Driving lesson (á 80 min), Theory package & Risk 2                (ord.price 11 870 sek) 11 110 sek
10 Driving lesson (á 80 min), Theory package & Risk 2               (ord.price 19 120 sek) 17 560 sek
15 Driving lesson (á 80 min), Theory package & Risk 2               (ord.price 26 370 sek) 23 960 sek
20 Driving lesson (á 80 min), Theory package & Risk 2               (ord.price 33 620 sek) 30 310 sek