Gäller från 2023-01-01 

Med reservation för eventuella prisändringar och felskrivningar.

Vi hyr inte ut motorcyklar till privatbokade körprov.

Alla utbildningar och körlektioner ska vara betalda INNAN du genomför dem, du kan betala på plats med med de flesta bankkort eller swish. Vid din första körlektion tillkommer en anmälningsavgift. Du ansvarar själv för att hålla reda på hur många lektioner du kört samt betalat för. Oavsett vilket paket du väljer så finns det ingen uppkörningsgaranti.

Paket gäller endast vid förskottsbetalning för att erhålla den aktuella rabatten och gäller endast det som ingår i paketet.

Erlagda avgifter gäller i 1 år från försäljningsdatum därefter kan dessa köras upp till det pris som då gäller. Efter 2 år från inköpsdagen är erlagda avgifter förbrukade och kunds konto nollas. Vid återbetalning av innestående elevsaldo tar vi 10% i avgift och vid återbetalning av inbetalade paket så korrigeras rabatten att avse körlektion för körlektion, rabatten på det som är outnyttjat ingår ej i summan på återbetalningen.

Inskrivningsavgift ny elev på 60 kr samt körlektion kväll/helg ingår ej i paketen, denna säsong har vi inga kväll och helglektioner.

Samtliga priser är inkl. moms angivna i kronor.

Bankgiro: 278-2506 som referens ange namn och personnummer                                            Swish: 123 624 37 29 som referens ange namn och personnummer

Presentkort är giltiga i 1 år.                                                                                                                                      STR: s praxis för reklamation gäller.

Inskrivningsavgift        60 kr
Munstycke alkoblås (första är gratis) om du glömmer ta med den till körlektion så kostar en ny        15 kr
Körlektion (á 80 min) 1 600 kr
Utebliven lektion / Sent återbud Fullt pris
Risk 1 MC (inkl material/frukt)    990 kr
Risk 2 MC inkl. bussresa till Hässlö Västerås (6,5 tim inkl. resa och rast) 3 600 kr
Körprov MC inkl. uppvärming i 40 min (lån av MC & lärare) (endast om trafikskolan bokar provet) , Trafikverkets avgifter tillkommer 2 200 kr
   
   
Trafikens grunder eller Körkortsboken     400 kr
MC-boken     350 kr
Ljudstöd ILT   Gratis
Vägmärken & vägmarkeringar       60 kr
Vägmärkeskollen Webb app på www.vagmarken.nu   Gratis
Hjälmhuva, första är gratis, om du glömmer ta med den till körlektion så kostar en ny       70 kr
Reflexväst ”ÖVNINGSKÖR”     169 kr
 

Gäller från 2023-01-01 

Med reservation för eventuella prisändringar och felskrivningar.

Vi hyr inte ut motorcyklar till privatbokade körprov.

Alla utbildningar och körlektioner ska vara betalda INNAN du genomför dem, du kan betala på plats med med de flesta bankkort eller swish. Vid din första körlektion tillkommer en anmälningsavgift. Du ansvarar själv för att hålla reda på hur många lektioner du kört samt betalat för. Oavsett vilket paket du väljer så finns det ingen uppkörningsgaranti.

Paket gäller endast vid förskottsbetalning för att erhålla den aktuella rabatten och gäller endast det som ingår i paketet.

Erlagda avgifter gäller i 1 år från försäljningsdatum därefter kan dessa köras upp till det pris som då gäller. Efter 2 år från inköpsdagen är erlagda avgifter förbrukade och kunds konto nollas. Vid återbetalning av innestående elevsaldo tar vi 10% i avgift och vid återbetalning av inbetalade paket så korrigeras rabatten att avse körlektion för körlektion, rabatten på det som är outnyttjat ingår ej i summan på återbetalningen.

Inskrivningsavgift ny elev på 60 kr samt körlektion kväll/helg ingår ej i paketen, denna säsong har vi inga kväll och helglektioner.

Samtliga priser är inkl. moms angivna i kronor.

Bankgiro: 278-2506 som referens ange namn och personnummer                                            Swish: 123 624 37 29 som referens ange namn och personnummer

Presentkort är giltiga i 1 år.                                                                                                                                      STR: s praxis för reklamation gäller.

   
    
  3 körlektioner (á 80 min)                                                                       (Ord.pris     4 800 kr)   4 700 kr
  5 Körlektioner (á 80 min)                                                                               (Ord. pris    8 000kr)   7 750 kr
10 Körlektioner (á 80 min)                                                                              (Ord. pris 16 000kr) 15 200 kr
15 Körlektioner (á 80 min)                                                                              (Ord. pris 24 000kr) 22 450 kr
20 Körlektioner (á 80 min)                                                                              (Ord. pris 32 000kr) 29 650 kr
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Valid from 2023-01-01 

With reservation for price changes and misspellings.

We do not provide motorcycle hire for privately booked tests at the Swedish Transport Administration.

All educations and driving lessons must be paid BEFORE you attending them, you can pay on the spot with most bank cards or swish. At your first driving lesson, a registration fee will be added.

You are responsible for keeping track of how many lessons you have taken and paid for.

Package deal discounts are only valid if prepaid and only apply to what is included in the package .

Fees apply 1 year from the date of purchase, after that we reserve the right to increase debitation to match current prices. After 2 years from the date of purchase, payments are considered invalid and your account at our agency will be reset to zero. When refunding positive account balances, a fee of 10% will be debited from the sum and when refunding package deals the discount is adjusted to apply the used individual driving lessons. Unused discounts are not included in refunds.

Subject to potential price adjustments.

Regardless of which package you choose, there is no guarantee of a driving test.

All prices are incl. VAT stated in SEK.

Swish: 123 624 37 29 add your social security number and name as a message in your transactions.

Bankgiro: 278-2506 add your social security number and name as a message in your transactions.

Gift cards are valid for 1 year

STR: s praxis for reclaims apply.

We do not have driving lessons in the evenings or weekends.

Enrollment new student          60 sek
Breathalyzer mouthpiece (the first is free) if you forget to bring it to a driving lesson, a new one costs          15 sek
Driving lesson  (á 80 min)   1 600 sek
Late cancellation / no show Debited full price
(Risk education part 1 B)   Are only available in Swedish with us  
Risk education part 2 B Hässlö including bus ticket & return ticket   3 600 sek
Practical examination (STA) only for booked traffic school exams (MC, 40 min warm up, teacher). The Swedish Transport Administration’s fees will be added   2 200 sek
        
   
Driving Licence Book        550 sek
Driving Licence Book is available with reading support ILT            Free
MC traffic book is not available in English  
Swedish Road Signs          70 sek
Swedish Road Signs digital tests web app on www.vagmarken.nu            Free
Helmet hood, first free but if you forget it for driving lessons, a new one costs          70 sek
Reflective vest ”ÖVNINGSKÖR”       169 sek
 

Valid from 2023-01-01 

With reservation for price changes and misspellings.

We do not provide motorcycle hire for privately booked tests at the Swedish Transport Administration.

All educations and driving lessons must be paid BEFORE you attending them, you can pay on the spot with most bank cards or swish. At your first driving lesson, a registration fee will be added.

You are responsible for keeping track of how many lessons you have taken and paid for.

Package deal discounts are only valid if prepaid and only apply to what is included in the package .

Fees apply 1 year from the date of purchase, after that we reserve the right to increase debitation to match current prices. After 2 years from the date of purchase, payments are considered invalid and your account at our agency will be reset to zero. When refunding positive account balances, a fee of 10% will be debited from the sum and when refunding package deals the discount is adjusted to apply the used individual driving lessons. Unused discounts are not included in refunds.

Subject to potential price adjustments.

Regardless of which package you choose, there is no guarantee of a driving test.

All prices are incl. VAT stated in SEK.

Swish: 123 624 37 29 add your social security number and name as a message in your transactions.

Bankgiro: 278-2506 add your social security number and name as a message in your transactions.

Gift cards are valid for 1 year

STR: s praxis for reclaims apply.

We do not have driving lessons in the evenings or weekends.

   
   
  3 Driving lesson (á 80 min)                                                                         (ord.price    4 800  sek)   4 700 sek
  5 Driving lesson (á 80 min)                                                                         (ord.price   8 000 sek)   7 750 sek
10 Driving lesson (á 80 min)                                                                        (ord.price 16 000 sek) 15 200 sek
15 Driving lesson (á 80 min)                                                                        (ord.price 24 000 sek) 22 450 sek
20 Driving lesson (á 80 min)                                                                        (ord.price 32 000 sek) 29 650 sek