Gäller från 2023-07-01 

Med reservation för eventuella prisändringar och felskrivningar.

Vi hyr ej ut bil till privatbokade körprov.

Alla utbildningar och körlektioner ska vara betalda INNAN du genomför dem, du kan betala på plats med med de flesta bankkort, swish eller kontant. Vid din första körlektion tillkommer en anmälningsavgift. Du ansvarar själv för att hålla reda på hur många lektioner du kört samt betalat för. Oavsett vilket paket du väljer så finns det ingen uppkörningsgaranti.

Paket gäller endast vid förskottsbetalning för att erhålla den aktuella rabatten och gäller endast det som ingår i paketet. Inskrivningsavgift ny elev på 60 kr samt körlektion kväll/helg ingår ej i paketen.
Erlagda avgifter gäller i 1 år från försäljningsdatum därefter kan dessa köras upp till det pris som då gäller. Efter 1  år och 6 månader från inköpsdagen är erlagda avgifter förbrukade och kunds konto nollas. Vid återbetalning av innestående elevsaldo tar vi 10% i avgift och vid återbetalning av inbetalade paket så korrigeras rabatten att avse körlektion för körlektion, rabatten på det som är outnyttjat ingår ej i summan på återbetalningen. Samtliga priser är inkl. moms angivna i kronor.

Inskrivningsavgift ny elev på 60 kr samt körlektion kväll/helg ingår ej i paketen.

Bankgiro: 278-2506 som referens ange namn och personnummer                                            Swish: 123 624 37 29 som referens ange namn och personnummer

Presentkort är giltiga i 1 år.                                                                                                                                      STR: s praxis för reklamation gäller.

Inskrivningsavgift ny elev ( ingår ej i paketen) 60kr
Munstycke alkoblås (Första är gratis) 15 kr
Utebliven lektion / Sent återbud  Full deb.
   
Körlektion 80 min 1 300kr
Körlektion Kväll(efter kl18.00) / Helg 80 min    *enstaka tillfällen 1 620 kr
Körlektion 40 min                                                               *enstaka tillfällen 650 kr
Körlektion 60 min                                                               *enstaka tillfällen 975 kr
   
Introduktionsutbildning 600 kr
Introduktionsutbildning Helg                                       *enstaka tillfällen 700 kr
   
Risk 1 990 kr
Risk 1 Helg                                                                               *enstaka tillfällen 1 100 kr
Risk 2  Hässlö Västerås (ink. buss tur & retur) 2 400 kr
   
Omkörningslektion 80 min (endast vid skolprov) 1 300 kr
Utbildningskontroll 80 min (endast vid skolprov) 1 300 kr
Körprov hos Trafikverket (endast vid skolprov) utöver Trafikverkets avgifter (ingår bil, uppvärmning och lärare) 120 min. 1 950 kr
    
Enskild teori 80 min ( bokas via telefon) 1 100 kr
Teorilektion i grupp (ca. 8 timmar) 1 200 kr
     
Trafikens grunder 400 kr
Köra Bil 200 kr
Vägmärken & vägmarkeringar 60 kr
Handledarboken 100 kr
Ljudstöd ILT Gratis
Ansökan Trafikverket Anpassat kunskapsprov (tidsbokning) (när intyg finns) 570 kr
Ansökan Trafikverket Anpassat kunskapsprov (tidsbokning) (när intyg ej finns) 1 050 kr
Läslinjal 30 kr
   
Backspegel 80 kr
Sidospegel 130 kr
Ögonspegel 80 kr
Övnings skylt  sugpropp 100 kr
Övnings skylt magnet 70 kr
       

Gäller från 2023-07-01 

Med reservation för eventuella prisändringar och felskrivningar.

Vi hyr ej ut bil till privatbokade körprov.

Alla utbildningar och körlektioner ska vara betalda INNAN du genomför dem, du kan betala på plats med med de flesta bankkort, swish eller kontant. Vid din första körlektion tillkommer en anmälningsavgift. Du ansvarar själv för att hålla reda på hur många lektioner du kört samt betalat för. Oavsett vilket paket du väljer så finns det ingen uppkörningsgaranti.

Paket gäller endast vid förskottsbetalning för att erhålla den aktuella rabatten och gäller endast det som ingår i paketet. Inskrivningsavgift ny elev på 60 kr samt körlektion kväll/helg ingår ej i paketen.
Erlagda avgifter gäller i 1 år från försäljningsdatum därefter kan dessa köras upp till det pris som då gäller. Efter 1  år och 6 månader från inköpsdagen är erlagda avgifter förbrukade och kunds konto nollas. Vid återbetalning av innestående elevsaldo tar vi 10% i avgift och vid återbetalning av inbetalade paket så korrigeras rabatten att avse körlektion för körlektion, rabatten på det som är outnyttjat ingår ej i summan på återbetalningen. Samtliga priser är inkl. moms angivna i kronor.

Inskrivningsavgift ny elev på 60 kr samt körlektion kväll/helg ingår ej i paketen.

Bankgiro: 278-2506 som referens ange namn och personnummer                                            Swish: 123 624 37 29 som referens ange namn och personnummer

Presentkort är giltiga i 1 år.                                                                                                                                      STR: s praxis för reklamation gäller.

5 Körlektioner 80 min 6 250 kr
10 Körlektioner 80 min 12 300 kr
15 körlektioner 80 min 18 150 kr
20 körlektioner 80 min 23 800 kr
5 Körlektioner 80 min, Risk 1& Risk 2 9 420 kr
10 Körlektioner 80 min, Risk 1& Risk 2 15 460 kr
15 Körlektioner 80 min, Risk 1& Risk 2 21 315 kr
20 Körlektioner 80 min, Risk 1& Risk 2 26 960 kr
5 Körlektioner 80 min, Risk 1, Risk 2 & Teori                                                                       10 950 kr
10 Körlektioner 80 min, Risk 1, Risk 2 & Teori 16 980 kr
15 Körlektioner 80 min, Risk 1, Risk 2 & Teori 22 840 kr
20 Körlektioner 80 min, Risk 1, Risk 2 & Teori 28 480 kr
Risk 1 & Risk 2 ( endast vardagar) 3 200 kr
Teoripaket (Trafikens grunder, Köra Bil & Vägmärken & vägmarkeringar) 1 550 kr

 

Valid from 2023-07-01 

With reservation for price changes and misspellings.

We do not provide car hire for privately booked tests at the Swedish Transport Administration.

All educations and driving lessons must be paid BEFORE you attending them, you can pay on the spot with most bank cards, swish or cash. At your first driving lesson, a registration fee will be added.

You are responsible for keeping track of how many lessons you have taken and paid for.

Package deal discounts are only valid if prepaid and only apply to what is included in the package .

Fees apply 1 year from the date of purchase, after that we reserve the right to increase debitation to match current prices. After 1 1/2 years from the date of purchase, payments are considered invalid and your account at our agency will be reset to zero. When refunding positive account balances, a fee of 10% will be debited from the sum and when refunding package deals the discount is adjusted to apply the used individual driving lessons. Unused discounts are not included in refunds.

Subject to potential price adjustments.

Regardless of which package you choose, there is no guarantee of a driving test.

All prices are incl. VAT stated in SEK.

Swish: 123 624 37 29 add your social security number and name as a message in your transactions.

Bankgiro: 278-2506 add your social security number and name as a message in your transactions.

Gift cards are valid for 1 year

STR: s praxis for reclaims apply.

We do not have driving lessons in the evenings or weekends.

Enrollment new student 60 kr
Breathalyzer mouthpiece (the first is free) 15 kr
Late cancellation / no show Full price
   
Driving lesson 80 min 1 300 kr
Driving lesson Evening (80 min after kl 18:00)/ Weekend occasional occasions 1 620 kr
Driving lesson (40 min) occasional occasions 650 kr
Driving lesson (60 min) occasional occasions 975 kr
   
Introduction course are only available in Swedish with us.  
   
Risk education part 1 are only available in Swedish with us.  
Risk education part 2 ( Hässlö including bus ticker & return. 2 400 kr
   
Driving lesson Overtaking (80 min) only for booked traffic school exams 1 300 kr
Education check (80 min) only for booked traffic school exams 1 300 kr
Practical examination (STA) only for booked traffic school exams (Car, 40 min warm up, teacher), The Swedish Transport Administration’s fees will be added 1 950 kr
   
Driving Licence Book 550 kr
Driving Handbook 200 kr
Theory Handbook 170 kr
Swedish Road Signs 70 kr
Reading ruler 30 kr
   
Rearview mirror 80 kr   
Side mirror
130 kr     
Eye mirror 80 kr
Learner driver sign suction plug attachment ”ÖVNINGSKÖR” 100 kr
Learner driver sign magnet attachment ”ÖVNINGSKÖR” 70 kr
   
   
   
   
   
   
      

Valid from 2023-07-01

With reservation for price changes and misspellings.

We do not provide car hire for privately booked tests at the Swedish Transport Administration.

All educations and driving lessons must be paid BEFORE you attending them, you can pay on the spot with most bank cards, swish or cash. At your first driving lesson, a registration fee will be added.

You are responsible for keeping track of how many lessons you have taken and paid for.

Package deal discounts are only valid if prepaid and only apply to what is included in the package .

Fees apply 1 year from the date of purchase, after that we reserve the right to increase debitation to match current prices. After 1 1/2 years from the date of purchase, payments are considered invalid and your account at our agency will be reset to zero. When refunding positive account balances, a fee of 10% will be debited from the sum and when refunding package deals the discount is adjusted to apply the used individual driving lessons. Unused discounts are not included in refunds.

Subject to potential price adjustments.

Regardless of which package you choose, there is no guarantee of a driving test.

All prices are incl. VAT stated in SEK.

Swish: 123 624 37 29 add your social security number and name as a message in your transactions.

Bankgiro: 278-2506 add your social security number and name as a message in your transactions.

Gift cards are valid for 1 year

STR: s praxis for reclaims apply.

We do not have driving lessons in the evenings or weekends.

5 Driving lessons 80 min 6 250 kr
10 Driving lessons 80 min 12 300 kr
15 Driving lessons 80 min 18 150 kr
20 Driving lessons 80 min 23 800
   
Theory package (Driving Licence Book, Driving Handbook, Theory Handbook, Swedish Road Signs  (ord. price  )  850 kr