Gäller från 2021-03-01

Med reservation för eventuella prisändringar och felskrivningar.

Alla utbildningar och körlektioner ska vara betalda INNAN du genomför dem, du kan betala på plats med med de flesta bankkort, swish eller kontant. Vid din första körlektion tillkommer en anmälningsavgift. Du ansvarar själv för att hålla reda på hur många lektioner du kört samt betalat för.

Paket gäller endast vid förskottsbetalning för att erhålla den aktuella rabatten.
Erlagda avgifter gäller i 1 år från försäljningsdatum därefter kan dessa köras upp till det pris som då gäller. Efter 3 år från inköpsdagen är erlagda avgifter förbrukade och kunds konto nollas. Vid återbetalning av innestående elevsaldo tar vi 10% i avgift och vid återbetalning av inbetalade paket så korrigeras rabatten att avse körlektion för körlektion, rabatten på det som är outnyttjat ingår ej i summan på återbetalningen. Samtliga priser är inkl. moms angivna i kronor.

Bankgiro: 278-2506 som referens ange namn och personnummer                                            Swish: 123 624 37 29 som referens ange namn och personnummer

Presentkort är giltiga i 1 år.                                                                                                                                      STR: s praxis för reklamation gäller.

Vi hyr ej ut bil till privatbokade körprov
Inskrivningsavgift ny elev (Ingår ej i paketpriserna)       60 kr
Munstycke alkoblås (Första är gratis) om du glömmer ta med den till körlektion så kostar en ny       15 kr
Introduktionsutbildning handledare/elev (3,5 tim inkl. rast, vi serverar frukt, kaffe, te och chokladdryck till fikat) pris per/person     600 kr
Introduktionsutbildning Helg handledare/elev (3,5 tim inkl. rast, vi serverar frukt, kaffe, te och chokladdryck till fikat) pris per/person enstaka tillfällen     700 kr
Risk 1 (3,5 tim inkl. rast) (inkl. material/frukt)     990 kr
Risk 1 Helg (3,5 tim inkl. rast) (inkl. material/frukt) enstaka tillfällen 1 100 kr
Risk 2 (5,5 tim inkl. rast) inkl. buss tur & retur till Hässlö Västerås 2 200 kr
Körlektion (40 min) enstaka tillfällen     565 kr
Körlektion (60 min) enstaka tillfällen     850 kr
Körlektion (80 min)  1 130 kr
Körlektion Mix (40 min före kl 18:00 och 40 min efter kl 18:00) enstaka tillfällen 1 300 kr
Körlektion Kväll (80 min efter kl 18:00) enstaka tillfällen 1 450 kr
Körlektion Helg (80 min) enstaka tillfällen 1 450 kr
Enskild teori (80 min) 1 050 kr
Utebliven lektion / Sent återbud Debiteras fullt pris
Utbildningskontroll (80 min) endast vid skolprov 1 130 kr
Omkörningslektion (80 min) endast vid skolprov 1 130 kr
Körprov Trafikverket endast vid skolprov inkl. uppvärming i 40 min (lån av bil & lärare), Trafikverkets avgifter tillkommer 1 700 kr
Ansökan Trafikverket Anpassat kunskapsprov (tidsbokning) (när intyg ej finns) 1 050 kr
Ansökan Trafikverket Anpassat kunskapsprov (tidsbokning) (när intyg finns)     570 kr
Trafikens grunder     400 kr
Köra Bil     200 kr
Trafikens grunder & Köra Bil     550 kr
Ljudstöd ILT   Gratis
Vägmärken & vägmarkeringar       60 kr
Vägmärkeskollen Webb app på www.vagmarken.nu   Gratis
Handledarboken    100 kr
Körkortsboken    400 kr
Studiehäfte    200 kr
Lättlästa Körkortsboken    400 kr
Lättlästa Teorihäftet    200 kr
Datatester (personliga gäller till den dag du klarat behörigheten)    700 kr
Skylt ”ÖVNINGSKÖR” Magnet       70 kr
Skylt med sugpropp    100 kr
Innerspegel / Ögonspegel
      80 kr
Ytterspegel    130 kr
Läslinjal       30 kr

Gäller från 2021-03-01

Med reservation för eventuella prisändringar och felskrivningar.

Alla utbildningar och körlektioner ska vara betalda INNAN du genomför dem, du kan betala på plats med med de flesta bankkort, swish eller kontant. Vid din första körlektion tillkommer en anmälningsavgift. Du ansvarar själv för att hålla reda på hur många lektioner du kört samt betalat för.

Paket gäller endast vid förskottsbetalning för att erhålla den aktuella rabatten.
Erlagda avgifter gäller i 1 år från försäljningsdatum därefter kan dessa köras upp till det pris som då gäller. Efter 3 år från inköpsdagen är erlagda avgifter förbrukade och kunds konto nollas. Vid återbetalning av innestående elevsaldo tar vi 10% i avgift och vid återbetalning av inbetalade paket så korrigeras rabatten att avse körlektion för körlektion, rabatten på det som är outnyttjat ingår ej i summan på återbetalningen. Samtliga priser är inkl. moms angivna i kronor.

Bankgiro: 278-2506 som referens ange namn och personnummer                                            Swish: 123 624 37 29 som referens ange namn och personnummer

Presentkort är giltiga i 1 år.                                                                                                                                      STR: s praxis för reklamation gäller.

Gäller endast vid förskottsbetalning (merkostnad för kväll-/helglektioner utöver paketpris ingår ej)

Teoripaket (Trafikens grunder, Köra bil, Vägmärken & vägmarkeringar, Datatester (personliga tills godkänd behörighet), 3 st lärarledda teorilektioner i grupp) (kvällstid).                                                                                                      (Ord.pris     2  410 kr)

 

 1 950 kr

Risk 1 & Risk 2 gäller endast vardagar                                         (Ord.pris     3 190 kr)   3 000 kr
Startpaket lilla (Trafikens grunder, Köra bil, vägmärkeshäftet, Övningsskylt, Backspegel, Minispegel) (för att se elevens ögonrörelser) (Ord.pris       890 kr)

      650 kr

Startpaket stora (Trafikens grunder, Köra bil, vägmärkeshäftet, Datatester, Övningsskylt, Backspegel, Minispegel) (för att se elevens ögonrörelser                                                                                                                                                         (Ord.pris     1  590 kr)

  1 200 kr

3 Körlektioner (80 min)                                                                         (Ord. pris    3 390 kr)    3 270 kr
5 Körlektioner (80 min)                                                                         (Ord. pris    5 650 kr)    5 400 kr
10 Körlektioner (80 min)                                                                      (Ord. pris 11 300 kr)  10 700 kr
15 Körlektioner (80 min)                                                                      (Ord. pris 16 950 kr) 15 750 kr
20 Körlektioner (80 min)                                                                      (Ord. pris 26 600 kr) 20 600 kr
3 st Körlektioner (80 min) & Teoripaket                                      (Ord. pris    5 340 kr)    5 130 kr
5 st Körlektioner (80 min) & Teoripaket                                      (Ord. pris    7 600 kr)    7 200 kr
10 st Körlektioner (80 min) & Teoripaket                                   (Ord. pris 13 250 kr) 12 350 kr
15 st Körlektioner (80 min) & Teoripaket                                   (Ord. pris 18 900 kr) 17 400 kr
20 st Körlektioner (80 min) & Teoripaket                                   (Ord. pris 24 550 kr) 22 350 kr
3 st körlektioner (80 min), Risk 1, Risk 2 & Teoripaket       (Ord. pris    8 990 kr)    8 120 kr
5 st Körlektioner (80 min), Risk 1, Risk 2 & Teoripaket      (Ord. pris 11 250 kr) 10 150 kr
10 st Körlektioner (80 min), Risk 1, Risk 2 & Teoripaket   (Ord. pris 16 900 kr) 15 200 kr
15 st Körlektioner (80 min), Risk 1, Risk 2 & Teoripaket   (Ord. pris 22 550 kr) 20 150 kr
20 st Körlektioner (80 min), Risk 1, Risk 2 & Teoripaket   (Ord. pris 28 200 kr) 25 000 kr

Valid from 2021-03-01

With reservation for price changes and misspellings. 

All educations and driving lessons must be paid BEFORE you attending them, you can pay on the spot with most bank cards, swish or cash. At your first driving lesson, a registration fee will be added.

You are responsible for keeping track of how many lessons you have taken and paid for. 

Fees apply 1 year from the date of purchase, after that we reserve the right to increase debitation to match current prices. After three years from the date of purchase, payments are considered invalid and your account at our agency will be reset to zero. When refunding positive account balances, a fee of 10% will be debited from the sum and when refunding package deals the discount is adjusted to apply the individual driving lessons. Unused discounts are not included in refunds.  All prices are incl. VAT stated in SEK.

Swish: 123 624 37 29 add your social security number and name as a message in your transactions.

Bankgiro: 278-2506 add your social security number and name as a message in your transactions.

Gift cards are valid for 1 year

STR: s praxis for reclaims apply.

We do not rent a car for privately booked driving tests
Enrollment new student       60 sek
Breathalyzer mouthpiece (the first is free) if you forget to bring it to a driving lesson, a new one costs       15 sek

(Introduction course for supervisor and students) are only available in Swedish with us.

   
(Risk education part 1 B), are only available in Swedish with us   
Risk education 2 B    5,5 h Hässlö including bus ticket & return ticket 2 200 sek
Driving lesson (40 min) occasional occasions     565 sek
Driving lesson (60 min) occasional occasions     850 sek
Driving lesson (80 min) 1 130 sek
Driving lesson Mix (40 min before kl 18:00 och 40 min after kl 18:00) occasional occasions 1 300 sek
Driving lesson Evening (80 min after kl 18:00) occasional occasions 1 450 sek
Driving lesson Weekend (80 min) occasional occasions 1 450 sek
Private theory lesson (80 min) occasional occasions 1 050 sek
Late cancellation / no show Debited full price
Education check (80 min) only for booked traffic school exams 1 130 sek
Driving lesson Overtaking (80 min) only for booked traffic school exams 1 130 sek
Practical examination (STA) only for booked traffic school exams (Car, 40 min warm up, teacher), The Swedish Transport Administration’s fees will be added 1 700 sek
Driving Licence Book  550 sek
Driving Handbook  200 sek
Theory Handbook  170 sek
Swedish Road Signs    70 sek
Swedish Road Signs digital tests web app on www.vagmarken.nu  Free
Driving Licence Book is available with reading support ILT  Free
Digital tests (Personal, valid until passing your examinations)  700 sek
Learner driver sign magnet attachment ”ÖVNINGSKÖR”     70 sek
Learner driver sign vacuum attachment    100 sek
Rearview mirror or extra rear view mirror (eyes)
   80 sek
Side mirror   130 sek
Ruler    30 sek
Driving licence book Persian (Must be pre ordered)     550 sek
Driving licence book Turkish (Must be pre ordered) )     550 sek
Driving licence book Arabiska (Must be pre ordered)                    550 sek
Driving licence book Kurdish (Must be pre ordered)                       550 sek
Driving licence book Persian, Arabiska, Kurdish automatic transmission (Must be pre ordered)                                550 sek
Study questions Persian  (Must be pre ordered)     450 sek
Study questions Arabic (Must be pre ordered)          450 sek
Study questions Kurdish (Must be pre ordered)     450 sek

Valid from 2021-03-01

With reservation for price changes and misspellings. 

All educations and driving lessons must be paid BEFORE you attending them, you can pay on the spot with most bank cards, swish or cash. At your first driving lesson, a registration fee will be added.

You are responsible for keeping track of how many lessons you have taken and paid for. 

Fees apply 1 year from the date of purchase, after that we reserve the right to increase debitation to match current prices. After three years from the date of purchase, payments are considered invalid and your account at our agency will be reset to zero. When refunding positive account balances, a fee of 10% will be debited from the sum and when refunding package deals the discount is adjusted to apply the individual driving lessons. Unused discounts are not included in refunds.  All prices are incl. VAT stated in SEK.

Swish: 123 624 37 29 add your social security number and name as a message in your transactions.

Bankgiro: 278-2506 add your social security number and name as a message in your transactions.

Gift cards are valid for 1 year

STR: s praxis for reclaims apply.

Package deal discounts are only valid if prepaid (additional cost for evening / weekend lessons in addition to package price is not included)

Theory package (Driving Licence Book, Driving Handbook, Theory Handbook, Swedish Road Signs and Digital tests (Personal, valid until passing your examinations)                                                                                                                                                                   (ord.price       1 690 sek)

 

    1 350 sek

 Starter kit smal – Learner driver sign, Driving Licence Book, Mirrors                                                                                                                                                                                      (ord.price         850 sek)        650 sek

Starter kit big – Learner driver sign, Driving Licence Book, Mirrors, Digital tests

                                                                                                                                 (ord.price      1 550 sek)

   1 200 sek
  3 Driving lessons (80 min)                                                                     (ord.price      3 390 sek)    3 270 sek
  5 Driving lessons (80 min)                                                                     (ord.price      5 650 sek)    5 400 sek
10 Driving lessons (80 min)                                                                    (ord.price    11 300 sek)  10 700 sek
15 Driving lessons (80 min)                                                                    (ord.price    16 950 sek) 15 750 sek
20 Driving lessons (80 min)                                                                    (ord.price    26 600 sek) 20 600 sek
  3 Driving lessons (80 min) & Theory package                            (ord.price      5 800 sek)    4 550 sek
  5 Driving lessons (80 min) & Theory package                            (ord.price      7 340 sek)    6 750 sek
10 Driving lessons (80 min) & Theory package                           (ord.price    12 990 sek) 11 800 sek
15 Driving lessons (80 min) & Theory package                           (ord.price    18 640 sek) 16 900 sek
20 Driving lessons (80 min) & Theory package                           (ord.price    24 920 sek) 27 750 sek
  3 Driving lessons (80 min), Risk 2, Theory package               (ord.price     7 280 sek)    6 610 kr
  5 Driving lessons (80 min), Risk 2, Theory package               (ord.price     9 540 sek)    8 660 kr
10 Driving lessons (80 min), Risk 2, Theory package              (ord.price   15 190 sek) 13 760 kr
15 Driving lessons (80 min), Risk 2, Theory package              (ord.price   20 840 sek) 19 010 kr
20 Driving lessons (80 min), Risk 2, Theory package              (ord.price   26 490 sek) 23 460 kr